mercredi 30 mars 2011

Le site répertoire de conseils agricoles: Ohatra 3: Ny “analyse du sol”


Ilaina ny manao analyse du sol. Zava-dehibe ny fanaovana izany alohan’ny anaovana fambolena @ toerana iray indrindra raha midadasika ny fambolena kasaina ho atao.

bla bla balbalba bla bla balbalbabla bla balbalbabla bla balbalbabla bla balbalbabla bla balbalbabla bla balbalbabla bla balbalbabla bla balbalbabla bla balbalbabla bla balbalba

Izahay ao @ la bla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla

Amporisihina mihintsy bla bla bla bla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla bla

Saingy kosa tandremo bla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla bla

Ny torohevitra izany dia bla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla blabla bla bla